Månkalendern och zodiaken

Sedan början av 1900-talet har Sydkorea använt den gregorianska kalendern (solkalendern), samma som större delen av världen, men i samband med tradionella helgdagar och högtider används fortfarande månkalendern, den kinesiska kalendern. Månkalendern baseras på månens omloppstid kring jorden, en månad är ungefär 29,5 dagar (29 dagar, 12 timmar och 44 minuter).

Ett månår består normalt av 12 månader, vilket ger 354 dagar på ett år. Det är 11 dagar mindre än ett normalt solår vilket gör att det krävs att en skottmånad läggs till var tredje år. Då nyåret i månkalendern infaller vid nymåne närmast vårens inträde inträffar nyåret inte på någon bestämd dag utan någon gång mellan 21 januari och 21 februari. Månkalendern ligger mellan fyra och sex veckor efter solkalendern.

Zodiaken, tti (띠)

Månåren går i tolvårscykler, zodiaken, där varje år representeras av ett djur. Till varje djur förknippas särskilda egenskaper.

Åren i listan nedan är månår, nyåret infaller någon gång mellan 21 januari och 21 februari (2005 inföll mån-nyåret i Korea den 9 februari), se tabell längre ner för månårens första dag.

Djur Månår
Råttan Chwi 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Oxen 황소 Hwang-so 1913, 1925, 1037, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009
Tigern 호랑이 Ho-rang-i 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Kaninen 토끼 To-kki 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011
Draken Yong 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Ormen Paem 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013
Hästen Mal 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Fåret 수양 Su-yang 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015
Apan 원숭이 Won-sung-i 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Tuppen 수탉 Su-tak 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Hunden Kae 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Grisen 돼지 Twae-ji 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Månårens första dag (Korea-tid)

1960: 28 januari
1961: 15 februari
1962: 5 februari
1963: 25 januari
1964: 13 februari
1965: 2 februari
1966: 21 januari
1967: 9 februari
1968: 30 januari
1969: 17 februari
1970: 6 februari
1971: 27 januari
1972: 15 februari
1973: 3 februari
1974: 23 januari
1975: 11 februari
1976: 31 januari
1977: 18 februari
1978: 7 februari
1979: 28 januari
1980: 16 februari
1981: 5 februari
1982: 25 januari
1983: 13 februari
1984: 2 februari
1985: 20 februari
1986: 9 februari
1987: 29 januari
1988: 17 februari
1989: 6 februari
1990: 27 januari
1991: 15 februari
1992: 4 februari
1993: 23 januari
1994: 10 februari
1995: 31 januari
1996: 19 februari
1997: 7 februari
1998: 28 januari
1999: 16 februari
2000: 5 februari
2001: 24 januari
2002: 12 februari
2003: 1 februari
2004: 22 januari
2005: 9 februari
2006: 29 januari
2007: 18 februari
2008: 7 februari
2009: 26 januari
2010: 14 februari

Made with RapidWeaver Made with TextMate Made on a Mac