Korean @doptees Worldwide


Böcker m.m. till försäljning


Om du är intresserad av att köpa nedanstående, vänligen kontakta K@W: KAW@koreanadoptees.net, Hanna Sofia, hannasofia76@yahoo.se eller Dong-soo, dongsoo@koreanadoptees.net.

Från det Fjärran Öst till det Vita Nord

Cover4Ny bok från K@W: Från det Fjärran Öst till det Vita Nord.

Fra det Fjerne Øst til det Hvite Nord - Från det Fjärran Öst till det Vita Nord - Fra det Fjerna Øst till det Hvide Nord: En antologi av skandinaver adoptert fra Korea (2006). ISBN: 91-975534-0-9

Seeds from a Silent Tree: An Anthology By Korean Adoptees

Pasted Graphic 11997 redaktörer: Tonya Bishoff & Jo Rankin, ISBN 0965936007

”Seeds from a Silent Tree” är den första samlingen av dikter, fiktion och personliga berättelser skriven någonsin av bara koreaadopterade.

Födda i en kultur, uppfostrade i en annan. Givna nya namn, familjer och identiteter, ger här 30 män och kvinnor sin bild av de komplexa följderna.

Sidor: 180
Pris: 160:- (inkl. moms) + ev. porto, ca 40:- för en bok. Fri leverans i Stockholm och Göteborg!

The Unforgotten War (Dust of the Streets)

Pasted Graphicav Thomas Park Clement, ISBN 0966795202

Det finns flera orsaker till att skriva denna bok. Huvudskälet var att verbalisera en ensam koreansk-amerikansk adopterads tysta värld med hopp om att den kanske ska nå ut till andra internationellt adopterade, att sprida frågor om adoption och föra fram dem från de tysta skuggorna till verklighetens starka ljus. Jag kände att om jag har haft frågor under hela livet som jag inte kan prata med någon om, då måste det finnas andra i liknande situation.

Dessa frågor är presenterade på ett försiktigt sätt, trots detta existerar de och påverkar. De kan bäst förstås av dem av oss som pratar det tysta språket.

Boken är i första hand skriven för andra adopterade. Den relaterar också till alla medlemmar i adoptionstriaden: till adoptivföräldrar, syskon och biologiska föräldrar. Boken borde också vara av intresse för korean-amerikaner, koreaner, amerikaner och alla andra som är intresserade av psykologi och utvecklingen av personligheter i allmänhet.

I sina memoarer, tar Thomas en titt på anpassningen inte bara till en ny familj, utan också ett nytt land, ett nytt språk och en ny livsstil.

Utdrag:
I Amerika ses Koreakriget ofta som det glömda kriget. Det glömda kriget? Hur kan någon glömma ett krig? Hur kan man glömma slentrianmässigt dödande och massiv förstörelse? Hur kan man glömma det öronbedövande ljudet av en exploderande granat som skakar varje ben i kroppen och varje själ hos människorna i närheten, speciellt hos ett mottagligt barn som försöker att lista ut vad livet handlar om. Det har nu gått över fyrtio år sedan jag var ett barn i Korea under kriget. Det känns som det var i går.

Kommentarer om boken: “Detta är en emotionell och stark bok. Den inkluderar ett kapitel skrivet till adoptivföräldrar. Boken borde dock läsas av alla medlemmar i adoptionsvärlden.”
- Parents of International Children website

Vid tidpunkten för skolstarten, hade Thomas utstått krig, blivit lämnade, hemlös och utsatt för sitt födelselands extrema fördomar mot blandbarn.

Som en av de första grupperna av koreaadopterade, kom han till USA år 1958, vilket ledde till en hel rad nya utmaningar.

Som amerasianfödd i Korea under kriget, minns han dessa tidiga smärtsamma år.

Thomas Park Clement har erhållit the Association of Korean Adoptees Role Model Award för sina humanitära insatser i Nordkorea.

Sidor: 140
Pris: 135:- (inkl. moms) + ev porto, ca 40:-. Fri leverans i Stockholm
och Göteborg.


Pasted Graphic 1Pasted Graphic 3K@W förmedlar även ett urval av vackra, handgjorda kort med koreanska motiv gjorda av Camille Beck i Seattle, USA. För att se exempel på kort, surfa in på http://www.heartandseoul.com/ CardsByCamille.htm. Camille säljer korten för att kunna finansiera sin återresa till Korea. Korten kostar 35:-/st eller 160:- för 5 st.

De kort vi erbjuder är: Boy Hanbok, Girl Hanbok, Panda, Kite och TaeGuk Fan.

Made with RapidWeaver Made with TextMate Made on a Mac