Tv-serier, K-dramas


I Korea är det väldigt populärt med romantiska, och ofta sorgliga, tv-serier. En av de största framgångarna även utanför Korea är Winter Sonata (Gyeoul Yeonga) som har bidragit till att skapa begreppet hallyu (den koreanska vågen).

Pasted GraphicMer information om Winter Sonata och de andra serierna, med köplänkar, i den så kallade Endless Love-serien.


Några andra kända tv-serier är:

Stairway to Heaven
Hotelier
Love Letter

Made with RapidWeaver Made with TextMate Made on a Mac