Hangeul (한 글)

(I tidigare transkribering skrevs hangeul som hangul.)

Varje enskild bokstav och dess internationella transkribering

Det koreanska skriftspråket hangeul består av 24 bokstäver - med konsonanter, dubbla konsonanter, vokaler och sammansatta vokaler blir det sammanlagt 40 tecken.

Här kan du se bokstäverna med transkribering och även lyssna på uttalet av några vokaler. För att lyssna på ljuden måste du ha QuickTime installerat på din dator.

Lyssna också på några vanliga fraser här.

Apostrof efter en konsonant anger att den är aspirerad, jämför svenskt uttal av "k" i orden skola (utan aspiration, närmare "g") och kaffe (aspirerat, med extra luft). I koreanskan är det viktigt att skilja på aspirerad och inte aspirerad konsonant.

Konsonanter

g/k n t/d l/r m p/b s

ng dj/j ch´ h

Dubbelkonsonanter

kk dd bb ss jj

Vokaler (+ sammansatta vokaler)

a eo o u eu i ae e

ya yeo yo yu yae ye

wa wae wo we oe wi ui

Made with RapidWeaver Made with TextMate Made on a Mac